Skippa –
Brand Development

Client: Skippa
Job Type: Logo Development and Design, Packaging Development and Design, Website Development and Design, Website Production
Brief: Develop and design a logo for Skippa. Develop and design an informative product package. Develop, design and product a product website.